Een paar feiten

De Vaste Nationale Cultuurpactcommissie heeft al meer dan 1500 klachten behandeld. Daarbij waren overheden van hoog tot laag betrokken. Maar de meeste dossiers gaan over beslissingen van gemeentebesturen.

Een klacht in 5 stappen

1. U dient klacht in

2. Het secretariaat verwittigt de betrokken partijen en de voogdijoverheid dat de klacht is ontvange

3. De Commissie neemt kennis van de klacht en onderzoekt de zaak

De Commissie stuurt haar ambtenaren – de inspecteurs – ter plaatse, of zendt een aantal van haar leden.  Die nemen contact op met de partijen en kunnen alle inlichtingen inwinnen en zich alle documenten laten voorleggen die zij voor het onderzoek nodig achten.  De Commissie kan ook besluiten tot het horen van getuigen.

De Commissie probeert in de eerste plaats een verzoening te bereiken.  De inspecteurs analyseren de klacht en praten met alle betrokkenen om een oplossing te vinden voor het probleem.

4. De inspecteurs stellen uw klacht voor aan de leden van Cultuurpactcommissie

5. De Commissie brengt een advies uit

Als een verzoening onhaalbaar is, brengt de Commissie een advies uit over de gegrondheid en de ontvankelijkheid van de zaak. Dit advies is met redenen omkleed en vermeldt welke bepalingen geschonden zijn. De Commissie kan in haar advies aanbevelingen opnemen die gelden voor de betrokken overheid en de voogdijoverheid.  Zij hebben tot doel het advies te doen naleven.

Adviezen worden uitgevaardigd tijdens een openbare zitting, die door alle belangstellenden bijgewoond kan worden.