Een paar feiten

De Vaste Nationale Cultuurpactcommissie heeft al meer dan 1500 klachten behandeld. Daarbij waren overheden van hoog tot laag betrokken. Maar de meeste dossiers gaan over beslissingen van gemeentebesturen.

Tegen wie kan u klacht indienen?

Overheden:

  • federale overheden (behalve wetgevende)
  • de Franse, Vlaamse en Duitstalige gemeenschap
  • regeringen en ministers
  • provincies
  • gemeenten
  • interprovinciale en intercommunale organisaties
  • culturele commissies van het Brussels hoofdstedelijk gewest
  • instellingen van openbaar nut (VRT, RTBF,…) , culturele gemeentelijke vzw’s (culturele centra, gemeentelijke bibliotheken, … )

U kan dus geen klacht indienen tegen parlementen, privépersonen of privéorganisaties (particulier bedrijf, godsdienst,…)

Als men u weigert een gemeentelijke zaal te verhuren, terwijl het recht aan uw kant staat, kan u dus klacht indienen. Bij een privézaal kan dit niet.